Over ons

Wie we zijn en wat we doen

Stichting De Instap is een professionele organisatie die met deskundige vrijwilligers werkt en een Huisvesting Plus-programma biedt voor ex-gedetineerden (direct na detentie) en voor kwetsbare mensen met complexe problematiek.

De Instap_over ons

Onze missie

De Instap heeft als missie ex-gedetineerden een soepele overgang van detentie naar de
maatschappij te bieden. Zodat ze in staat zijn een maatschappelijk geaccepteerd bestaan op
te bouwen, zonder overlastgevend of recidiverend gedrag.

Ook is het onze missie om opvang te bieden aan kwetsbare personen die door hun
complexe en vaak gestapelde problematiek (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te
functioneren. Hierdoor ontstaat mogelijk overlastgevend of crimineel gedrag.

De Instap levert maatwerk. We zijn regelarm, flexibel en snel. Omzien naar elkaar is onze
inspiratiebron en dus lopen we op met de mensen die ons (even) nodig hebben.

Onze visie

De Instap gelooft in een inclusieve samenleving waarin iedereen een nieuwe kans verdient.
Door naast ex-gedetineerden en kwetsbare mensen te staan realiseren wij samen de
hernieuwde instap in de samenleving. Samen met professionals en vrijwilligers bieden wij
hulp en ondersteuning en laten we mensen voor regels gaan. We werken samen aan:

  • Veilig wonen
  • Stabiele relaties
  • Financiële zelfredzaamheid
  • Zinvolle dagbesteding
  • Kracht & gezondheid

Kernwaarden

Betrouwbaar
Mensen weten wat ze van ons kunnen verwachten. Afspraken komen we na. We
respecteren én bewaken de privacy van bewoners en we creëren een veilig klimaat.

Mens centraal
Ieder persoon is uniek en heeft zijn of haar eigen gebruiken en gewoontes. Met onze
regelarme en flexibele organisatie zijn we in staat om voor iedere bewoner een persoonlijk
plan van aanpak te maken.

Daadkrachtig
Van bureaucratie is nog nooit iemand beter geworden. In plaats daarvan gaan we praktisch
te werk en zetten we een tandje bij als dat nodig is. We zeggen wat we doen en doen wat
we zeggen.

Help De Instap

Deel je onze kijk op een inclusieve samenleving, zie je het belang in van onze missie en
onderstreep je onze kernwaarden? Kijk dan eens wat je kunt doen om te helpen.